Liceul Cobadin > Noutati > Proiectul ROSE > Proiectul ROSE – II. Activități extracurriculare
  • admin
  • Proiectul ROSE
  • Niciun comentariu

II. Activități extracurriculare

         A.1 Ma relaxez, vad, ascult, invat

În cadrul activităților extracurriculare, echipa de proiect își propune să realizeze excursii/vizite care să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor, ajutându-i să-și consolideze informațiile și deprinderile dobândite pe parcursul orelor de curs, să le ofere o perspectivă globală asupra pieței muncii pentru a cultiva o atitudine responsabilă față de viitor, pe de o parte, iar pe de cealalta parte, aceste excursii își propun să apropie familia de școală și să diminueze sentimentul de marginalizare și de excludere a copiilor care provin din familii dezavantajate sau dezorganizate. În aceeași măsură, aceste excursii/vizite vor creea o apropiere între elevi și profesori, acestea desfășurându-se într-un mediu informal, oferind posibilitatea atât profesorilor cât și elevilor de a se cunoaște mai bine.

Vizitele vizează familiarizarea elevilor cu diferitele laturi ale culturii generale, oferindu-le elevilor posibilitatea de a observa paleta variată de posibilități în vederea unei dezvoltări emoționale și profesionale durabile. Activitățile extracurriculare ce implică vizite vor contribui la dezvoltarea școlară și emoțională a elevilor și vor oferi totodată profesorilor posibilitatea de a-și cunoaște elevii mai bine, de a-i îndruma, de a le influența dezvoltarea, fapt ce contribuie la o utilizare mai variată a metodelor activ-participative la clasă de către profesori. De asemenea, aceste activități își propun ca prin stimulii vizuali și explicațiile oferite de personalul specializat să sporească interesul elevilor pentru cultură, civilizație și artă, consolidând în același timp relația școală-elevi-familie

Activitățile propuse  implică vizite  și excursii la: Targul de joburi Bucuresti,Muzeul de Istorie  Naturală  “Grigore Antipa”, Grădina Botanică din București, , obiective istorice şi culturale din Bulgaria (Castelul Reginei Maria-Balcic,Muzeul de istorie-Varna,Termele romane-Varna,Cap Kaliakra) urmărind aprofundarea temelor din programa disciplinelor de bacalaureat: biologie ,istorie și limba română.

Au fost organizate 3 excursii la București și o excursie în Bulgaria. Au participat elevii claselor a XI-a și a XII-a.

         A.2 Trupa de dans

În cadrul proiectului, școala își propune înființarea unei trupe de dans, cu scopul de a valorifica timpul liber al elevilor din punct de vedere educațional, de a încuraja elevii să lucreze în echipă, de a reduce nivelul anxietății și de a maximiza potențialul artistic și intelectual pentru elevii cu dificultăți de afirmare în mediul școlar. Totodată, activitatea își propune să cultive corespondența optimă dintre aptitudini, talent și comportamentul creativ. Această activitate urmărește să fructifice talentele personale și să coreleze aptitudinile cu atitudinile caracteriale.

Author: admin