Liceul Cobadin > Despre Liceul Cobadin

Începuturi

Viața statornică a omului pe actuala vatră a Cobadinului are o continuitate care merge până în antichitate. Poziția sa centrală, în jumătatea de sud a Dobrogei, i-a oferit avantajele unui loc polarizat capabil să se focalizeze etnografic. La acestea se adaugă și avantajele pe care le avea o localitate la întretăierea unor drumuri comerciale de foarte mare importanță pentru Peninsula Balcanică, antică și medievală. Vitregia vremurilor istorice nu a permis documentelor care atestă începuturile școlii la Cobadin să pătrundă până la noi, existând convingerea că o formă de învăţământ a existat din timpuri străvechi.
Încet, dar cu poticneli, o dată cu zorii veacului a început să se dezvolte și şcoala la Cobadin. La sfârșitul veacului trecut numai populația de origine germană practica o forma de învăţământ puternic ancorată în religie, mai mult religios decât laic. Ministeriatul Spiru Haret aduce la începutul veacului nostru și Cobadinului primele două săli de clasă ale şcolii care se va numi „Şcoala Română”, pentru a se diferenția de cea germană cu care a coexistat până după primul război mondial când se contopesc. În anul 1968 a fost construită o noua clădire cu trei săli de clasă care funcționau cu școala cu limba de predare turcă. Clădirea mare a liceului a fost construită în anul 1960 prin contribuția locuitorilor comunei și a elevilor de atunci care mai târziu vor deveni profesori și chiar directori ai liceului.

Primii învățători

Printre primii învățători ai comunei a fost și tatăl poetului Virgil Teodorescu. Puține sunt cataloagele care s-au păstrat de prin anii aceia, cataloage care consemnează existența unor clase supra numerice, cel puțin la înscriere, dar în care numărul elevilor care frecventau cu oarecare regularitate cursurile era de multe ori mai mic decât al acelora cu situația neîncheiată la sfârșitul trimestrului sau anului.

Absolvenți

Absolvenţii şcolii generale şi a liceului din Cobadin au făcut dovada pregătirii capacitaţilor intelectuale deosebite pe care le-au căpătat elevi ai acestor instituţii, în toate domeniile de activitate, mulţi dintre foştii absolvenţi devenind dascăli pentru generaţii de elevi (Glodeanu (Brăcaciu) Maria, Iordache Traian, Omer Axeit Ismet, Oae (Grosu) Ana, Oae Petre, Ion (Mocanu) Ecaterina, Stoica (Buştiuc) Aurelia, Reșid Șezavet, Petre (Mocanu) Elena, Resceanu (Oprea) Mariana, Dochie (Siteavu) Elena, Nebi Enise, Papa (Vizireanu) Olguța, Mergeane Stere, Nezir Ichimet, Siteavu Vasile, Grassu Ianciu, Radu Daniela, Mănică Ludmila, Mustafa Elgian, Purcelea Mirela, Anghel Cristina, Păvăleanu Alina, Sima Camelia, Sfinteş Andreia, Carabet Petrică, Grasu Gigi, Drăgan Georgiana, Idris Ulivan, Lupaşcu Florentina, Palade Laura, Mocanu Valentina, Anton Crivineanu Ionela, Simion Andreea, Simion Alina, Priscoveanu Liliana, Nicolae Elena, Perciu Ioana, Siteavu Jenica, Stancu Argentina, Radu Georgiana, Serafim Iridenta, Banciu Camelia şi mulţi alţii).

Primii absolvenţi ai Liceului Cobadin care au funcţionat în calitate de cadre didactice calificate începând cu prima promoţie (anul 1964)

Promotia 1964 - 1978
 • Glodeanu (Brăcaciu) Maria (1965)
 • Iordache Traian  (1965)
 • Omer Axeit Ismet  (1964)
 • Ion (Mocanu) Ecaterina  (1965)
 • Oae Petre (1965)
 • Siteavu Vasile (1965)
 • Oae (Grosu) Ana(1967)
 • Stoica (Buştiuc) Aurelia (1967)
 • Dochie (Siteavu) Elena (1967)
 • Petre (Mocanu) Elena (1970)
 • Resceanu (Oprea) Mariana (1971)
 • Papa (Vizireanu) Olguța (1974)
 • Reșid Șezavet (1978)
Promoţii după 1990

Grassu Ianciu, Radu Daniela, Mănică Ludmila, Purcelea Mirela, Anghel Cristina, Păvăleanu Alina, Sima Camelia, Sfinteş Andreia, Mustafa Elgian, Carabet Petrică, Grasu Gigi, Drăgan Georgiana, Idris Ulivan, Lupaşcu Florentina, Palade Laura, Mocanu Valentina, Anton Crivineanu Ionela, Simion Andreea, Simion Alina, Priscoveanu Liliana, Nicolae Elena, Perciu Ioana, Siteavu Jenica, Stancu Argentina, Radu Georgiana, Serafim Iridenta, Banciu Camelia

Viziunea Liceului Cobadin

„Tineri competitivi pentru viitor”

Misiunea școlii

Liceul Cobadin este o şcoală în slujba comunităţii, cu menirea de a forma cetățeanul de mâine. Liceul Cobadin își propune să asigure o educație de calitate, promovând toleranţa, înţelegerea şi respectul faţă de semeni şi mediul înconjurător, contribuind astfel la progresul tuturor elevilor săi.

Dreptul la confidențialitate

Liceul Cobadin protejează dreptul la confidenţialitate al membrilor săi  în toate problemele ce ţin de viaţa lor privată, furnizând informaţii referitoare la aceasta, doar cu aprobarea membrilor săi  şi numai când cererile sunt legal îndreptăţite.

VIZIUNEA LICEULUI COBADIN

“ TINERI COMPETITIVI PENTRU VIITOR”