Liceul Cobadin > Noutati > Evenimente > înscriere în învăţământ preşcolar
  • admin
  • Evenimente
  • Niciun comentariu

LICEUL COBADIN

Nr.1495 /18.05.2021 

ANUNŢ 

– ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

AN ŞCOLAR 2021 – 2022

  • Înscrierea copiilor nou veniţi începând cu 31 mai 2021,  la sediul Liceului Cobadin
  • Numărul de locuri disponibile pentru înscrierea la învățământul preșcolar

 

Unitatea  de învățământ Număr locuri disponibile
G.P.N.  “Aurel Marinescu “ Cobadin 40
G.P.N. Viișoara 16
G.P.N. Conacu 3
G.P.N. Negrești 3

 

-Etapa I-Colectare cereri de înscriere 31.05.2021 – 11.06.2021-  între orele 1300 – 1500

-Etapa II- Colectare cereri de înscriere 28.06.2021 – 02.07.2021- între orele 1300 – 1500

-Etapă ajustări 02.08.2021 – 31.08.2021- între  orele 1300 – 1500

 

    Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere (cerere tip);
  • copie xerox certificatde naştere copil;
  • copie xerox B.I. /C.I. părinţi;
  • adeverinţă medicală pentru intrarea în colectivitate cu menționarea vaccinărilor.

Părinții/Tutorii/Reprezentanții legali pot trimite documentele  și prin  poșta electronica, la adresa de e-mail gscobadin@yahoo.com . Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform unei programări pe zile și pe interval orare, care va fi comunicată de către unitatea de învățământ.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale, după cum urmează:

     Criteriile  generale de departajare sunt următoarele:

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi );

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

– existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;

– existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

      Modelul de cerere va fi disponibil la sediul Liceului Cobadin și pe pagina web a unității noastre de învățământ (www.liceulcobadin.ro) ,  după ce Ministerul Educației  îl va elabora.

            În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate.

DIRECTOR,

Prof.  GRASSU MARIANA

 

Author: admin