Liceul Cobadin > Noutati > Evenimente > Acordarea alocaţiei de stat
  • admin
  • Evenimente
  • Niciun comentariu

D O C U M E N T E

necesare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor cure au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau professional

  • Cerere tip pentru acordarea alocaţiei de stat (click pentru a descărca cererea tip)
  • Cerere adeverinţă elev (click pentru a descărca cererea)
  • Copie copie act identitate – BI, CI – elev, valabil.
  • ** Extrasul de cont de la deschiderea contului, dacă elevul solicită în cerere primirea alocaţiei de stat în cont personal. Titularul  contului trebuie sa fie elevul care va beneficia de alocaţie.

        Vă solicităm să ne transmiteți documentele în timp util astfel încât până la data de 05 ale fiecărei luni să le putem transmite la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.

Dosarul astfel întocmit se va depune la unitatea de învățământ .

** Pentru perioada aceasta (stare de urgenţă, stare de alertă)  documentele pot fi trimise pe adresa de email: gscobadin@yahoo.com

Author: admin