Liceul Cobadin > Organigrama comisiilor metodice pe domenii de activitate

Organigrama comisiilor metodice pe domenii de activitate 2018 - 2019

Consiliul de Administrație

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Grasu Gigi
 • Marcu Virginia
 • Veli Nicoleta
 • Costan Mariana
 • Siteavu Jenica
 • Radu Nicolae – reprezentant primar
 • Abduraman Aidar – reprezentant Consiliul Local
 • Țăroiu Marius – reprezentant Consiliul Local
 • Radu Tamara – Reprezentant Agent economic
 • Mergeane Miorica – Reprezentant Agent economic
 • Țăpuș Liviu – Reprezentant Agent economic
 • Frătea Adriana – reprezentant Consiliul părinților
 • Stănică Diana – secretar al Consiliului de Administrație

Comisia pentru curriculum

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Drăgan Georgiana
 • Ivan Valentina
 • Mustafa Elgian
 • Papa Denisa Georgeta
 • Carabet Petrică
 • Muratcea Farida
 • Petrescu Codruța Gabriela
 • Radu Traian
 • Marcu Virginia
 • Siteavu Jenica
 • Serafim Iridenta
 • Radu Daniela
 • Iovan Dorina
 • Petrișor Liliana

Comisia de evaluare și asigurare a calitații

 • Grassu Mariana – coordonator
 • Veli Nicoleta – Responsabil
 • Dochie Adriana
 • Anton – Crivineanu Ionela
 • Zamfir Cornel – reprezentant Consiliul Local
 • Borcan Cosmina – reprezentant părinți
 • Brătășanu Raluca – reprezentant elevi

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 • Bunghez Mihaela Luminiţa – Responsabil
 • Siteavu Jenica
 • Boarță Mihaela Mălina
 • Rorman Claudia
 • Ustundag Melia Vildan
 • Lupu Daniela – Consiliul părinților
 • Manole Adina Lăcrămioara – reprezentant Consiliul elevilor

Comisia pentru monitorizarea frecvenței, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

 • Lungu Mihaela – Responsabil
 • Bunghez Mihaela Luminiţa
 • Dăneci Bianca
 • Ghiorghiţanu Oana Cristina
 • Lupașcu Florentina
 • Radu Marina Dayana

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

 • Dună Florina Otilia – Responsabil
 • Reșid Șezavet
 • Mustafa Elgian
 • Drăgan Georgiana
 • Idris Ghiuler

Comisia de echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate și de stabilire a nivelului clasei în care va fi înscris elevul audient

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Bunghez Mihaela Luminiţa
 • Marcu Virginia
 • Drăgan Georgiana
 • Ivan Valentina
 • Iovan Dorina
 • Papa Denisa Georgeta
 • Reșid Șezavet
 • Niță Simona Cristina
 • Muratcea Farida
 • Petrișor Liliana

Comisia pentru evaluare a dosarelor pentru sistemul de acumularea, recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Dună Otilia – responsabil cu dezvoltarea profesională
 • Narcis Amza – professor metodist Casa Corpului Didactic Constanţa

Comisia de securitate și sănătate în muncă si pentru situații de urgență

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Grasu Gigi
 • Veli Nicoleta
 • Culamet Temucin
 • Olteanu Anamaria
 • Stancu Argentina
 • Zaharia Mircea Adrian
 • Dr. Petcu Ligia

Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului pe şcoală

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Lupașcu Florentina

Comisia pentru control managerial intern

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Grasu Gigi
 • Ghiță Maria
 • Idris Ghiuler
 • Stroe Florica

Comisia pentru gestionarea SIIIR

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Lupașcu Florentina – responsabil SIIIR
 • Idris Ghiuler
 • Șerban Mioara
 • Stroe Florica
 • Ghiță Maria

Comisia pentru promovarea imaginii școlii și a ofertei educaționale

 • Mustafa Elgian – Responsabil
 • Grassu Mariana
 • Grasu Gigi
 • Emîrla Aiten
 • Coliș Manuela
 • Sîrbu Oana

Comisia pentru programe și proiecte educative și activităţi extracurriculare

 • Niță Simona – Responsabil
 • Dună Florina Otilia
 • Olteanu Anamaria
 • Ali Marinela
 • Lupu Cezarina
 • Stănculeț Camelia

Comisia pentru organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare

 • Grasu Gigi – Responsabil
 • Grassu Mariana – coordonator
 • Drăgan Georgiana
 • Ivan Valentina
 • Mustafa Elgian
 • Papa Denisa Georgeta
 • Carabet Petrică
 • Muratcea Farida
 • Petrescu Codruța Gabriela
 • Radu Traian
 • Marcu Virginia
 • Siteavu Jenica
 • Serafim Iridenta
 • Radu Daniela
 • Iovan Dorina
 • Petrișor Liliana

Comisia pentru programe de susținere educațională (burse, rechizite și alte drepturi)

 • Grassu Mariana – coordonator
 • Emurla Nurșen – înv. preșcolar
 • Radu Daniela – înv. primar
 • Banciu Camelia – înv. gimnazial
 • Drăgan Georgiana – înv. liceal
 • Papa Denisa Georgeta – înv. liceal
 • Petrescu Codruța Gabriela – înv. profesional
 • Idris Ghiuler

Comisia de selectare lucrări, servicii, obiecte de inventar și alte produse necesare pentru aprovizionarea și funcționarea unității de învățământ (SICAP)

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Grasu Gigi
 • Veli Nicoleta
 • Stroe Florica
 • Idris Ghiuler
 • Olteanu Anamaria
 • Lupașcu Florentina – operator S.I.C.A.P

Comisia de inventariere

 • Ghiță Maria – Coordonator
 • Grasu Gigi – Responsabil
 • Anton Crivineanu Ionela
 • Radu Daniela
 • Frățilă Victorița
 • Carabet Petrică

Comisia de recepţie a materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe

 • Grasu Gigi – Coordonator
 • Anghel Cristina
 • Radu Daniela

Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate

 • Grassu Mariana – Preşedinte
 • Ghiță Maria – Responsabil
 • Mustafa Elgian
 • Olteanu Anamaria
 • Idris Ghiuler

Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii

 • Idris Ghiuler – Responsabil
 • Grassu Mariana
 • Grasu Gigi
 • Petrescu Codruța Gabriela

Comisia pentru manuale

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Lupașcu Florentina
 • Emîrla Aiten
 • Stroe Florica

Comisia pentru recensământul populației școlare

 • Grassu Mariana – Responsabil
 • Ali Marinela
 • Anghel Cristina
 • Anton Crivineanu Ionela
 • Boarță Mihaela Mălina
 • Coliș Manuela
 • Corneanu Georgiana
 • Costan Mariana
 • Crăciun Steliana
 • Emurla Nurșen
 • Frățilă Victorița
 • Lipan Rodica
 • Memet Neișe
 • Mihai Maria
 • Nicolae Elena
 • Palade Laura
 • Perciu Ioana
 • Petre Ramona
 • Purcelea Mirela
 • Radu Marina Dayana
 • Radu Daniela
 • Radu Georgeta
 • Rorman Claudia
 • Serafim Iridenta
 • Simion Alina Elena
 • Sîrbu Oana
 • Siteavu Jenica
 • Stancu Argentina
 • Stănculeț Camelia
 • Stănică Diana – Iulia

Comisia pentru organizarea și desfășurarea  transportului școlar

 • Grassu Mariana – coordonator
 • Stroe Florica
 • Balea Traian
 • Tomescu Gheorghe

Comisia pentru înscriere în Programul “A doua șansă”

 • Grasu Gigi – Preşedinte
 • Șerban Mioara – secretar
 • Marcu Virginia
 • Siteavu Jenica

Consilier de integritate

 • Petrișor Liliana

Coordonator SNAC- Strategia Națională de acțiune Comunitară

 • Veli Nicoleta

Comisia de recepție a lucrărilor executate și a bunurilor achiziționate

 • Grasu Gigi – coordonator
 • Anghel Cristina
 • Radu Daniela

Comisia de monitorizare a Sistemului de control intern managerial  în anul școlar 2018-2019 (SCIM)

 • Grassu Mariana – Preşedinte
 • Ghiță Maria – Responsabil financiar
 • Drăgan Georgiana
 • Ivan Valentina
 • Mustafa Elgian
 • Papa Denisa Georgeta
 • Carabet Petrică
 • Muratcea Farida
 • Petrescu Codruța Gabriela
 • Radu Traian
 • Marcu Virginia
 • Siteavu Jenica
 • Serafim Iridenta
 • Radu Daniela
 • Iovan Dorina
 • Petrișor Liliana

Comisia de elaborare PAS

 • Grassu Mariana – coordonator
 • Grasu Gigi – Responsabil
 • Niță Simona
 • Veli Nicoleta
 • Drăgan Georgiana
 • Ivan Valentina
 • Mustafa Elgian
 • Papa Denisa Georgeta
 • Carabet Petrică
 • Muratcea Farida
 • Petrescu Codruța Gabriela
 • Radu Traian
 • Marcu Virginia
 • Siteavu Jenica
 • Serafim Iridenta
 • Radu Daniela
 • Iovan Dorina
 • Petrișor Liliana
 • Ghiță Maria
 • Stroe Florica

Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării și a parcurgerii programei școlare

 • Grasu Gigi – Responsabil
 • Crăciun Steliana – înv. primar
 • Băloiu Gabriela – înv. gimnazial
 • Ghiorghițanu Oana Cristina – înv. gimnazial
 • Mănică Gabriela Ludmila – înv. liceal
 • Șerban Mioara – secretar

Comisia paritară

 • Grassu Mariana – director
 • Grasu Gigi – director adjunct
 • Emîrla Aiten – personal didactic auxiliar, nedidactic
 • Petrescu Codruța Gabriela – reprezentant personal didactic din sindicat

Comisia de revizuire ROF, RI

 • Grassu Mariana – director
 • Grasu Gigi – director adjunct
 • Dochie Adriana – sindicat
 • Drăgan Georgiana
 • Ivan Valentina
 • Mustafa Elgian
 • Papa Denisa Georgeta
 • CarabetPetrică
 • Muratcea Farida
 • Petrescu Codruța Gabriela
 • RaduTraian
 • Marcu Virginia
 • Siteavu Jenica
 • Serafim Iridenta
 • Radu Daniela
 • Iovan Dorina
 • Petrișor Liliana