Liceul Cobadin > Noutati > Proiectul ROSE > Proiectul ROSE – I. Activități pedagogice și de sprijin
  • admin
  • Proiectul ROSE
  • Niciun comentariu

Rose

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.

Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

ROSE – Subproiect WINGS-ARIPI!

Se desfasoara in cadrul Liceului Cobadin din anul 2017 si își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 2017-2021

 

I.Activități pedagogice și de sprijin

         A.1 Merg cu paşi siguri către viitor!

Programul de activități remediale își propune să contribuie la îmbunătățirea ratei succesului școlar și a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat pentru elevii din grupul țintă (elevi cu ritm lent de învățare, elevi cu risc de abandon și elevi proveniți din medii dezavantajate), dar și la schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de elevii care pot avea dificultăți de învățare, la un moment dat.

Organizarea de activități pentru recuperarea rămânerilor în urmă, valorificarea și aprofundarea cunoștințelor,

Se realizează pregătiri suplimentare la materiile pentru pentru creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat examenul de bacalaureat : română, matematică, istorie,biologie,logica, precum și pentru promovarea competențelor

De pregătirile suplimentare beneficiează toți elevii claselor a XI a si a XII a.

         A.2  Activități de dezvoltare personală a elevilor

În vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, pentru creșterea calității relaționării acestora în mediul școlar și pentru dezvoltarea stimei de sine, se vor planifica activități prin metode de acțiune, interactive și dinamice

         A.3 Activități de dezvoltare a abilităților socio-emoționale

În vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, pentru creșterea calității relaționării acestora în mediul școlar și pentru dezvoltarea stimei de sine, se vor planifica activități prin metode de acțiune, interactive și dinamice

        A.4  Activități de îndrumare și orientare în carieră

Activitățile vor urmări optimizarea permanentă a abilităţilor personale şi profesionale a elevilor, precum şi soluţionarea unor situaţii problematice legate de viitoarea carieră. Prin temele propuse elevii vor avea ocazia să-și exerseze abilităţile de management al unui stil de viaţă dezirabil, care să conducă spre alegerea unei profesii potrivite

 

Author: admin