Liceul Cobadin > Noutati > Evenimente > Înscrierea în învățământul primar – clasa pregătitoare 2022
 • admin
 • Evenimente
 • Niciun comentariu

LEGISLAŢIE ŞI  DOCUMENTE

pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2022

Situaţia claselor pregătitoare an şcolar 2022 – 2023

Nr. crt.

Unitate de învăţământ cu PJ Unitate de învăţământ arondată Număr clase pregătitoare

2022-2023

Număr locuri

Tipul clasei/lor (regim normal/ regim simultan)

1 Liceul Cobadin

Liceul Cobadin

3

66

Regim normal

Şcoala Gimnazială nr. 1 „Pericle Martinescu ”Viişoara

1

20

Regim normal

 

 • Raport cu locurile rămase libere după prima etapă – Clasa pregătitoare

 

Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

   Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologiei aprobată prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021.

Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

(3) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(2) Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare Comisia județeană / a municipiului București, poate decide organizarea activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe distanțe lungi a copiilor și a părinților acestora.

(3) Părinții copiilor menționați la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.

(4) Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de CJRAE/CMBRAE, precum și adresele acestor instituții la care se desfășoară evaluarea sunt afișate la avizierul și pe site-ul unităților de învățământ, CJRAE/CMBRAE și al inspectoratului școlar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10,00-18,00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate a copiilor și părinților.

(5) Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

(6) Unitățile de învățământ care școlarizează la nivel preșcolar și CJRAE/CMBRAE transmit Comisiei județene/a municipiului București listele nominale ale copiilor cărora li s-au eliberat recomandări, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor și rezultatele evaluării, după caz.

         Programul de completare a cererilor de înscriere

 • Luni 11.04.2022  –  Joi 14.04.2022 = 08:00 – 18:00
 • Vineri 15.04.2022  =  08:00 – 17:00
 • Luni 18.04.2022  –  Joi 21.04.2022  = 08:00 – 18:00
 • Miercuri, 27.04.2022  –  Joi 28.04.2022 = 08:00 – 18:00
 • Vineri 29.04.2022 = 08:00 – 17:00
 • Luni 02.05.2022  –  Joi 05.05.2022  = 08:00 – 18:00
 • Vineri 06.05.2022 = 08:00 – 17:00
 • Luni 09.05.2022  –  Marti 10.05.2022 = 08:00 – 18:00

 

LEGISLAŢIE

LISTE NOMINALE CU ELEVII CLASELOR PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2022 – 2023 

 

Author: admin